SUO TAN

web chineseportraitjseries2008 1 LG

China, A New Year

Feb 4 – Mar 14, 2009
View Exhibition
FACE EAST 2008a

Face East : Chinese Contemporary Art

Jan 10 – Mar 1, 2008
View Exhibition
CHINA

Under the Radar : Chinese Contemporary Art, Chen Liangjie, Chen Wenling, Liu Hong, Lu Peng, Luo Brothers, Shen Xiaotong, Sui Jianguo, Suo Tan, Yan Lei, Yu Fan, Yue Minjun, Zhang Dali, Zhao Bo

Nov 4 – Dec 30, 2006
View Exhibition